مشاورين بانوان شهركهاي صنعتي كشور را در تبيين ظرفيت ها و پتانسيل بانوان در رونق توليد و اشتغال پايدار در كشور

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم؛ امير طيبي نژاد در همايش تخصصي مشاورين اموربانوان شركت شهركهاي صنعتي كشور كه به ميزباني قم برگزار شده بود اظهارداشت: استفاده از پتانسيل و ظرفيت تخصصي بانوان در عرصه صنعت مي تواند ياري رسان رونق توليد و اشتغال كشور باشد.
وي افزود: علي رغم اينكه بانوان نيمي از جمعيت کشور را تشکيل داده اند اما حضور آنها در فعاليت هاي اقتصادي و توليدي تا کنون چشمگير نبوده است، اما با برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده سهم بانوان در فعاليت هاي ايتصادي و صنعتي در حال افزايش است.
طيبي نژاد ادامه داد: هرچند مسووليت بانوان تربيت نسل آينده است اما نبايد از هوش و ذکاوت آنها در توسعه اقتصاد  کشور غافل شد.
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم با تاکيد بر اينکه اشتغال از مهمترين مسايل اقتصادي کشور است، گفت: استفاده از ظرفيت ها و رسيدن به راهکارهاي مناسب همراه با ايجاد بستر مناسب براي توسعه فعاليت هاي صنعتي و اقتصادي بانوان بر عهده مشاوران امور بانوان در شرکت شهرک هاي صنعتي است.
امير طيبي نژاد رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم يادآور شد: زير ساخت هايي که ما فراهم مي کنيم شرايط آن براي مورد بهره برداري قرار گرفتن توسط همه افراد يكسان است.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها