گیاهان دارویی کرمانشاه

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 صنايع كوچك برتر استان بر اساس مطالعه زنجيره ارزش

 كود جامد

آب آشاميدني

لبنيات

سنگ تزييني

آب اكسيژنه

روغن زيتون

عايق

گچ ساختماني 

پلي اتيلن